Daha fazla vitamin daha fazla mineral

Çocukluk dönemi, beslenme gereksinimlerine göre en fazla vitamin ve mineral eksikliğinin görüldüğü hassas bir dönemdir. Bu tür eksiklikler çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini etkileyerek okul ve spor performanslarını düşürmektedir. Daha da önemlisi çocukluk döneminde eksik alınan besin ögeleri en erken şekilde takviye olarak alınmazsa ileriki dönemlerde kalıcı sağlık sorunları yaşanabilir, fiziksel ve zihinsel gelişim bozuklukları görülebilir. Bunun yanında gerekli ve yeterli vitamin mineral desteği alan çocukların IQ seviyelerinin arttığı gözlenmiştir.
Vitamin minerallerin çoklu kullanımı büyüme ve gelişme açısından daha etkilidir. Eksiği vitamin mineral olan çocuklar için çeşitli vitamin mineral içeriğine sahip olan takviyeler kullanılmalıdır. Çoklu vitamin mineral takviyelerinin önerilen miktarlarda kullanılması çocukların günlük vitamin ve mineral gereksinimini karşılayarak; büyümelerini ve gelişmelerini destekler, okul başarısı ve spor performanslarının artmasına yardımcı olur. Çoklu vitamin mineral desteği ile yetersiz beslenen, gerekli miktarda et, sebze, meyve tüketemeyen çocuklarda günlük vitamin mineral eksikliğinin takviye edilmesi amacıyla önerilir. Çocuğunuzun gelişmesinin tam olmasını istiyorsanız, onu başarılı ve her zaman şampiyonlar arasında görmek istiyorsanız, çoklu vitamin mineral desteğini eksik etmeyiniz.