NEDEN ÇOCUKLAR ?

Birçok yetişkin dönem hastalığı ve buna bağlı ölümlerden, yaşam tarzı ve koşulları ile beslenmede yapılacak değişikliklerle korunulabilinir. Günümüzde yetişkin hastalıkları için risk faktörleri ve bu hastalıklara olan genetik yatkınlığı belirleyebiliyoruz. Bu nedenle, daha iyi tanımlanmış hastalık hikayeleri sayesinde bu hastalıklar, çocukluk çağından itibaren daha korunulabilir veya tedavi edilebilir hale gelmiştir. Çocukların sadece sağlıklı doğması ve büyümesi değil, onların sağlıklı birer yetişkin olmaları da önemli olduğundan bebeklikte ve erken çocuklukta beslenme, yaşam boyu sağlığın temelidir.

Çocuk, insanoğlunun babasıdır; “GELECEKTİR”. Kirlenen dünyaya ve doğal besin kaynaklarının yitirilen değerlerine en duyarlı olan çocukların bilimsel gerçekler ışığında korunması “SAĞLIKLI GELECEK” için en önemli şarttır.

NEDEN GIDA TAKVİYESİ ?

Son 60 yıl boyunca temel gıda maddelerinin karakteri, yetiştirme metodunun, hazırlanışının, kaynağının ve sunumunun değişmesi nedeniyle temel element ve besin içerikleri ciddi şekilde azalmıştır.

Dolayısıyla 40 yıl önceki sebze-meyvelerden aldığımız vitamin ve minerallerin yeterli miktarlarını alabilmek için günümüzde % 30-40 daha fazla gıda tüketilmesi gerekmektedir. Bu da daha fazla kalori alınmasına yol açarak obezite riskini arttırmaktadır.

Denizler, yakınlardaki sanayi tesislerinin atıkları, tarımda kullanılan gübrelerin denizlere karışması vb. gibi nedenlerden dolayı çeşitli organoklor ve ağır metalleri içerebilmektedir.

Bu maddeler de balıklar vasıtasıyla insanlara geçerek, karsinojenite, teratojenite (bebekte yapısal veya işlevsel olarak bozukluk), fertilite kaybı ve endokrinolojik hasar gibi istenmeyen etkiler yapabilmektedir.

Özellikle kirli denizlerden yakalanan balıklar ile beslenen bebeklerde ve çocuklarda ileri dönemde bu kirliliğe bağlı ağır metal toksisiteleri görülebilmekte ve bu durum ciddi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Yurdumuzda Marmara ve Karadeniz kirli denizler olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden bebeklere ve küçük çocuklara temiz denizlerin balıkları ya da balık yağları verilmelidir. Okyanuslar ideal kaynaklardır. Bir diğer omega-3 kaynağı da tavuktur. Fakat yapılan son araştırmalar, tavuk etinin omega-3 yağ asitleri bakımından eskisi kadar zengin olmadığını göstermiştir. Tavuklar, geçmişte yeşil bitkiler ve küçük böceklerle, serbestçe dolaşarak beslenirken, günümüzde yüksek enerjili gıdalar ve büyüme faktörleri ile beslenip, kafeslere hapsedilmişlerdir. Sonuç olarak Kirlenen dünya ve besin kaynaklarının yitirilen değerleri nedeniyle modern toplum sağlıklı kalmak için beslenmesindeki eksiklikleri gıda takviyeleri ile karşılamalıdır.